יתרונות מיסוי להקמת חברה בהולנד

הולנד הינה אחת המדינות הנחשבות ביותר כמשלבות עידוד משקיעים, מסחר, חדשנות ותעשייה במקביל למערכת מס אטרקטיבית ונוחה. הטבות מס אפקטיבי בשילוב יציבות כלכלית ושלטונית, מחזקות את מעמדה של הולנד כמובילה באירופה.

8 יתרונות מיסוי להקמת חברה בהולנד:

1. מס חברות נמוך – מס החברות בהולנד, נכון לשנת 2019 עומד על שיעור של 19% עד לרווח לפני מס של 200.000 אירו ו-25% מעל ל-200.000 אירו. מס החברות עתיד לרדת ל-15% עד שנת 2021. לשם השוואה, מס החברות בישראל, נכון לשנת 2019, עומד על שיעור של 23%.

2. מס חברות מופחת לחברות סטארטאפ – חברות סטארטאפ , העומדות בקריטריונים, יכולות להנות משיעור מס מופחת של 7%. בנוסף, הולנד משתתפת בתוכניות מענקים לחברות בסקטורים שנקבעו כבעלי עדיפות כגון: פינטק, פודטק, אגריטק, רפואה, קידום פתרונות למדינות עולם שלישי.

3. חלוקת דיוודנדים – פטור ממס על דיוודנדים לחברות הולנדיות/ יחידים בהולנד, ניכוי מס במקור מופחת לחברות מחוץ לאיחוד הארופאי. ניכוי מס במקור מוכר ברוב האמנות למניעת כפל מס בהן שותפה הולנד, כולל האמנה למניעת כפל מס ישראל-הולנד.

4. ריבית ותמלוגים – הולנד אינה מנכה מס במקור על ריבית ותמלוגים.

5. איחוד פיסיקלי לצרכי מס – בתנאים מסוימים, חברת אם יכולה “להתאחד” לצרכי מס עם חברות הבנות שמתחתיה, כך שהפסדי חברה אחת יתקזזו אל מול רווח חברה אחרת.

6. שנת מס – בשנת המס הראשונה של חברה חדשה, ניתן לבקש כי דו”ח המס יהיה קצר מ-12 חודשים או ארוך מ-12 חודשים. מהשנה השנייה ואילך, חובת הדיווח הינה שנה קלנדרית.

7. הפסדים מועברים– למשך 6 שנים.

8. מע”מ – שיעורי מע”מ של 21% , 9% ופטור ממע”מ בתנאים מסוימים.

לפרטים נוספים: אנא פנו אל אודליה גבע בטלפון 972-543023159+ או במייל odelia@www.og-fs.com

הנאמר כאן אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי ואין ליישמו ללא ייעוץ פרטני מתאים.